Spar som proffene – 10 effektive tips

Trenger du spare til noe spesielt, for eksempel egenkapital til bolig, drømmebilen du alltid har hatt lyst på, eller til din egen pensjonstilværelse? Her er ti effektive sparetips for deg som skal akkumulere store summer. 

Målet er å oppnå finansiell uavhengighet over tid, og bygge opp en en solid privatøkonomi.

Sett deg et sparemål

Bestem deg med en gang for hvor mye du skal spare. Når du har klare og realistiske mål, er det enklere å motivere seg underveis. Skal du ha 500 000 kroner til egenkapital for kjøp av bolig? Her kan du søke om et tilskudd til refinansiering av lånegjeld.

Regn ut hvor mye du realistisk sett vil klare per måned, så ser du datoen for når målet bør kunne nås. Marker i kalenderen, og planlegg sparingen i forhold til sluttdatoen.

Tenk langsiktig

Skal du spare mye, må du tenke langsiktig. Om målet er som i eksempelet over, vil det kunne bli demotiverende om du ”bare” klarer å spare et par tusenlapper i måneden. Det er flere gode grunner til å tenke som en maratonløper når du sparer, fremfor å se på sparingen som en 100-meters sprint.

Effekten av renters-renter blir høy på lang sikt, og risikoen ved investeringer reduseres kraftig når tidshorisonten er lang.

Spar der det monner mest

Har du som mål å øke sparebeløpene ved å kutte kostnader, sørg for å spare der det monner mest. Bruker du mest penger på boutgifter, er det her du har det største potensialet.

Har du mye gjeld, er det god og effektiv sparing å banke ned gjelda (start alltid med den dyreste gjelden først). Ta frem regningene og finn ut hvor pengene dine går, og deretter begynner du å tette lukene.

Har du allerede mye dyr gjeld vil det nesten alltid være smart å refinansiere. Det gjør det mye lettere å håndtere det økonomiske trykket. Du får mer penger å rutte med: Ergo mer penger til å betale ned lån.

Sett opp budsjett

Lag deg budsjett både for inntekten og utgiftene dine, samt et eget budsjett for sparingen. Å ha god oversikt over ens egen økonomi er viktig, spesielt når du har satt langsiktige sparemål.

Budsjettering gjør også at du blir langt mer bevisst på hvor pengene forsvinner, og dermed er det enklere å finne løsninger som gir besparelser.

Ikke spar i bankkontoer

Å spare i bank er per i dag et tapsprosjekt. Innskuddsrentene er til tider lavere enn inflasjonen. I tillegg må du skatte av renteinntektene. Dermed blir pengene dine mindre verdt mens de står på konto. Unntaket er BSU dersom du er under 34 år. I så fall bør du spare 25 000 i året på den kontoen, og resten i noe som gir større avkastning enn sparekontoer. Sikre fond som har vist seg å gi stabil avkastning over lang tid er et godt sted å starte. Velg indeksfond eller kombinasjonsfond dersom du vil ha lav risiko. Bruk tid på å sette deg godt inn i alternativene. Husk likevel å sette av nok på brukskontoen til uforutsette utgifter (buffer), for eksempel summen som tilsvarer et par månedslønninger.

Ikke spar med økt skattetrekk

Det er en del folk som bevisst sparer ved å betale for mye skatt, og dermed alltid får tilbake på skatteoppgjøret året etterpå.

Dette er en lite effektiv metode fordi rentene Staten gir deg er svært lave. Det er faktisk bedre å gjøre det motsatte, nemlig betale for lite skatt. Så lenge du klarer gjøre opp baksmellen innen 31.mai året etter, vil beløpet du skylder i skatt være helt rentefritt.

Utnytt skattefordeler

Sparer du i IPS får også et rentefritt lån i form av utsatt skatt. Med satsene for 2019 kan beløpet bli på hele 8 800 kroner. Skatten må du ikke betale før du begynner å foreta uttak av IPS-kontoen, noe som blir tidligst det året du fyller 62.

Investerer du det rentefrie lånet fornuftig, vil gevinsten kunne bli meget bra (og til fordel for din privatøkonomi). For de som er under 34 år, gir BSU også en fin skattefordel. Spar 25 000 i året til bolig, med svært gode innskuddsrenter, og få 5 000 kroner i skattefradrag.

Vær kostnadseffektiv

Prøv å være gnien på alle kostnader forbundet med sparingen og investeringen. Velg fond med lave forvaltningskostnader, og gjør det du kan for å unngå gebyrer. Ha som mål at du ikke skal bidra nevneverdig til overskuddet til banken eller fondsforvalteren.

Spar et fast minimumsbeløp fra lønningen

Vi anbefaler at du foretar faste trekk fra lønnskontoen, den dagen lønningen kommer inn. Overfør en minimumssum til den kontoen du sparer i. Sparer du i fond, vil du på det viset unngå risikoen for å ha uflaks og kjøpe når kursene er høye.

God spredning på investeringstidspunktene er som regel fornuftig. Fast sparing gir best effekt på lang sikt. Velger du i stedet en skippertaksløsning, for eksempel ved å spare kun når du får feriepenger og bonuser, kan det ta mye lengre tid å nå målet.

Hold motivasjonen oppe

Det kan være vanskelig å holde fokus og motivasjon oppe når du sparer over veldig lang tid. Jo lengre tidshorisonten er, desto viktigere blir det kanskje å sette for eksempel delmål. Er hovedmålet å spare 1 million?

Hva med en premie til deg selv for hver gang saldoen øker med 100 000 kroner? Sett deg også inn i hvilke renters-rente du vil få. På langs sikt er effekten svært sterk, og det kan være veldig motiverende å illustrere dette for seg selv. Sjekk saldoen også jevnlig, og nyt blikket av pengene som vokser!