Fått inkasso? Søk refinansiering

Å motta inkasso for første gang kan oppleves som skummelt. Å skylde penger til andre er alltid ubehagelig hvis man sliter med å gjøre opp for seg.

Her ser jeg på hvilke tiltak du kan gjøre for å unngå at gjelden tvangsinnkreves. Det inkluderer en gjennomgang av refinansiering, og på hvilken måte det kan være til hjelp for deg.

Vurder å samle lån

Dersom man har fått et inkassokrav i posten, bør man gjøre noe med dette fortest mulig. Mange med betalingsproblemer synes det er veldig ubehagelig å åpne brev og konvolutter. Men først og fremst må man få klarhet i hvor kravet kommer fra og hva det gjelder. Har man mulighet til å betale, bør man gjøre det med en gang.

Om man har betalingsproblemer bør man også ta kontakt med saksbehandler der hvor kravet kommer fra for å avtale en nedbetalingsplan. De fleste inkassoselskaper er positive til slike forespørsler og ønsker å hjelpe. Når man har fått på plass en slik avtale, er det viktig at man holder den, slik at man ikke havner tilbake ved start.

Begynn med dette

  • Kartlegg hvem kravene kommer fra.
  • Få oversikt over hvor mye kravet er på.
  • Samle lån gjennom å søke refinansiering. Besøk denne portalen for flere detaljer: https://www.refinansiere.net.
  • Ta kontakt med kreditor dersom du ikke kan betale.

Ikke utsett å betale gjeld

Inkassogjelden blir dyrere jo lenger man utsetter den. Derfor bør man prioritere den framfor andre utgifter. Får man ikke betalt, bør man ta kontakt med kreditoren for å høre om muligheten til å få utsatt eller delt opp kravet i mindre beløp. Kreditoren er som regel interessert i å inngå en avtale som gavner begge parter.

Veldig ofte skyldes inkassosaker forbruksgjeld. Kredittkort og forbrukslån kan gi stor økonomisk frihet, men risikoen for å havne i gjeldsfellen er veldig stor. Man bør se over forbruket sitt og se hvor man eventuelt kan klare å kutte. Man kan også skaffe ekstra inntekt ved å selge ting eller jobbe ekstra i en periode.

Gjør opp før saken havner i retten. Har kreditor fått en dom for sitt krav, kan han gå direkte til namsmannen for å få utlegg. Dette betyr at kreditor kan ta pant i noe man eier eller pålegge trekk i lønn. Betaler man fortsatt ikke vil kreditorene forlange at gjenstandene det er tatt pant i blir solgt.

Refinansier lånene

Å refinansiere gjelden er en smart løsning, men kravet er at du får en bedre avtale med lavere rente. Med et nytt lån kan du samle alle småkravene dine i en enkel gjeldspost. Det blir lettere å holde kontroll over hva du skylder, samtidig som du kan spare kroner og øre gjennom at renten faller.

Du bør også prøve å få oversikt over økonomien din slik at du ikke havner i samme situasjon flere ganger. Det kan være en veldig ubehagelig oppgave, men det vil lønne seg på sikt.

Problem for mange unge

Unge nordmenn har skyhøy gjeld, og man er ikke alene om å få inkassokrav. Det er flere og flere som ikke klarer å gjøre opp for seg. Det er lett å ta opp lån og bruke kredittkort, eller å overvurdere sin egen evne til å betale tilbake. Markedsføringen av forbrukslån er kraftig intensivert og kravene for å få innvilget lån er lave. Det fører til at flere har behov for å søke refinansiering. På denne siden står det flere detaljer om hvordan konseptet fungerer: https://www.nordax.no/lane/refinansiere-lan

Husk at du ikke er rettslig tvunget til å betale et krav dersom du var under 18 år på tidspunktet når du inngikk kjøpet eller avtalen. Loven i Norge er streng på dette området, og er ment å verne om ungdom.

Konsekvensen av å ikke betale

Dersom man lar være å betale et inkassokrav man har fått mot seg, kan man bli registrert som dårlig betaler og få betalingsanmerkninger. Skulle det skje blir det enda vanskeligere å få lånene refinansiert i banken. I såfall vil du måtte søke om refinansiering med sikkerhet, som betyr at bankene tar sikkerhet i boligen din.

Dette kan altså få konsekvenser dersom man for eksempel ønsker å søke andre lån, tegne forsikring eller kjøpe mobilabonnement. Men når man har betalt kravet, er det vanlig at betalingsanmerkningen kan slettes umiddelbart.

Hold motet ved like

Et inkassokrav er ikke verdens undergang, men det kan være et signal på at man bør få bedre oversikt over økonomien. Det finnes flere nettsider hvor en kan få hjelp til dette. Har man gjeldsproblemer, kan også NAV hjelpe til med gjeldsrådgivning. Det viktigste er å ikke fortvile og la seg overvelde.

Det er hjelp å få.